Hidraulika Kurelja
tel +385 49 587 900

Jačanje konkurentnosti tvrtke Hidraulika Kurelja d.o.o. primjenom IKT rješenja

Dana 01. travnja 2019. godine tvrtka Hidraulika Kurelja d.o.o. započela s provedbom projekta „Jačanje konkurentnosti tvrtke Hidraulika Kurelja d.o.o. primjenom IKT rješenja“ u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2.

Predmetnim projektom tvrtka Hidraulika Kurelja d.o.o. uvesti će nova IKT rješenja za sljedeće poslovne procese: nabava, prodaja, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, upravljanje zalihama, upravljanje rizicima i strateško upravljanje te proizvodnja/ usluge. Uvođenjem navedenih IKT rješenja integrirati će se poslovne funkcije centralnog dijela tvrtke s novootvorenim servisnim centrom u Šibeniku što će izravno doprinijeti jačanju konkurentnosti tvrtke Hidraulika Kurelja d.o.o.

Ciljevi projekta

OPĆI CILJ: Jačanje konkurentnosti tvrtke Hidraulika Kurelja d.o.o. primjenom IKT rješenja

SPECIFIČNI CILJ: Uvođenjem novog IKT rješenja će se integrirati i optimizirati ključni poslovni procesi, povećati ukupna konkurentnost tvrtke Hidraulika Kurelja d.o.o. te omogućiti akvizicija novih klijenata i tržišna ekspanzija.

Rezultati projekta su uvedena IKT rješenja te 9 optimiziranih i integriranih poslovnih procesa, povećanje prihoda od prodaje za 2,43% te zapošljavanje 2 nova djelatnika.

Ukupna vrijednost projekta: 573.864,90 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 321.332,14 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.04.2019.-01.10.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Lidija Kurelja, lidija.kurelja@hidraulika-kurelja.hr, +385 49 587 900

 

Više informacija dostupno je i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr i na i www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija

 

                     Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

1 Nova slika Nova slika 3

Izgradnja fotonaponske elektrane Hidraulika Kurelja za potrebe proizvodnog pogona

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Dana 05.12.2017.  tvrtka Hidraulika Kurelja d.o.o. započela s provedbom projekta izgradnje fotonaponske elektrane Hidraulika Kurelja za potrebe proizvodnog pogona. U okviru projekta je predviđena izgradnja fotonaponske elektrane Hidraulika Kurelja za vlastitu potrošnju snage 220,8 kW, koja se sastoji od 868 modula snage 305 W. Izgradnjom fotonaponske elektrane smanjiti će se potrošnja električne energije iz konvencionalnih izvora, tako što će se energija za potrebe proizvodnog pogona dobivati iz OIE.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Potrošnja energije iz konvencionalnih izvora godišnje iznosi 338.567 kWh. Ukupna proizvodnja fotonaponske elektrane će iznositi 280.952 kWh. Ušteda u energiji iznositi će  82,98 %, te će smanjenje CO2 iznositi 65,97 t. Udio obnovljive energije u ukupnoj energetskoj bilanci tvrtke Hidraulika Kurelja d.o.o. će iznositi 82,98 %.

Ukupna vrijednost projekta: 2.129.892,34 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 1.497.268,43 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 05.12.2017. - 31.12.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Lidija Kurelja , lidija.kurelja@hidraulika-kurelja.hr  , +385 49 587 900

Više informacija dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr     i  na  https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj

1 Nova slika Nova slika 3

NOVO U PONUDI - AMBULIFT AV AMB 12

Novi proizvod Hidraulike Kurelja d.o.o. Ambulift AV AMB 12; jedinica namijenjena transportu osoba sa specijalnim potrebama, konstruirana za međudjelovanje sa zrakoplovima velikih kapaciteta na vratima glavne palube. AV AMB 12 zadovoljava sve internacionalne zakone, pravila i propise GSE (Ground Support Equipment) te tako može slobodno prometovati aerodromima. Više o ambuliftu na našem youtube kanalu Hidraulika Kurelja d.o.o.

Demonstracija proizvoda

20170222_133325.jpg 20170222_133104.jpg

PROJEKT AMBULIFT AV AMB12 HR.pdf

Objavljeno 22,64 MB