Hidraulika Kurelja
tel +385 49 587 900
Kiperi

Jednostrani

Jednostrani kiperi su kiperi koji imaju samo stražnje kipanje. Najčešće se koriste za teške uvjete rada u kamenolomima (mulden kiperi, dumper kiperi), ali isto tako mogu se koristiti i za lake uvjete rada (npr. pretovarni kiperi).

Dumper

Najčešće se koriste za teške uvjete rada u kamenolomima.

Čitaj više

Pretovarni

Koriste se za lake uvjete rada (npr. transport komunalnog otpada iz malih i uskih ulica do sabirnog mjesta).

Čitaj više