Hidraulika Kurelja
tel +385 49 587 900
Poluprikolice

Jednoosovinske

 • jednoosovinska_prikolica_03_0082.jpg

  1 / 3

 • jednoosovinska_prikolica_01_0023.jpg

  2 / 3

 • jednoosovinska_prikolica_01_0022.jpg

  3 / 3

 • jednoosovinska_prikolica_03_0082.jpg
 • jednoosovinska_prikolica_01_0023.jpg
 • jednoosovinska_prikolica_01_0022.jpg

Jednoosovinske prikolice namjenjene su za prijevoz drvenih i betonskih stupova. Šasija prikolice izrađena je od sitnozrnatog mikrolegiranog čelika. Osovinski agregati su od proizvođača SAF (BPW). Kočioni sistem izrađen je od komponenti HALDEX (WABACO). ABS je izvedbe 2S/2M (2S/1M). Prikolica ima klizno rudokvadratnog ili okruglog oblika sa vučenim okom prema DIN 74054. Za prihvat tereta izrađene su lege sa ručicama namontiranima na jednoredni kuglični ležaj odgovarajuće nosivosti.

Visina oslonca tereta regulirana je izvedbom međububnja. Prikolice su izrađene prema važečim ECE normama.

Tehničke karakteristike:

Tip prikolicejed.JOP–075JOP15JOP50JOP100
Najveća dopuštena masa kg 750 1.500 5.000 10.000
Vlastita masa kg 380 510 1.400 2.000
Naplatci ** 5.50 – 16 17.5 × 6.00 9.00 × 22.5
Gume mm ** 7.00R16 215/75R17,5 12R22,5
Max. dopuštena brzina km/h 40 60 70 70
Elektroinstalacija V 12 (24) 12 (24) 24 24
Kočiona instalacija dvovodna dvovodna
Parkirna kočnica mm mehanička mehanička
Podporna noga* kg Da* Da*

* opcija s kotačićem
** prema vučnom vozilu

Kamionska jednoosovinska poluprikolica za prijevoz drvenih i betonskih stupova

Tip JOP–15

Standardna oprema:

 • Šasija prikolice izrađena od sitnozrnatog mikrolegiranog čelika
 • Osovina, klizna ruda 
 • Vučno okno prema DIN 74054
 • Visina oslonca tereta regulira se izvedbom međububnja
 • Najveća dopuštena masa prikolice 1.500 kg
 • Težina prikolice 510 kg
 • Nosivost prikolice 990 kg
 • Naplaci 5.50 – 16
 • Gume 7.00R16
 • Maksimalna dopuštena brzina 60 km/h
 • Elektroinstalacija 12 ili 24 V
 • sigurnosne mjere u skladu sa ECE normama
 • električna signalizacija prema EEC normama
 • šasija pjeskarena, obojana temeljnom i završnom bojom
 • blatobrani
 • bočna i stražnja zaštita od podlijetanja prema CEE normama
 • atest Centra za vozila RH

Dodatna oprema:

 • mala priručna okretnica (za vučno vozilo)

Tip JOP–50

Standardna oprema:

 • Šasija prikolice izrađena od sitnozrnatog mikrolegiranog čelika
 • Osovina, klizna ruda 
 • Vučno okno prema DIN 74054
 • Visina oslonca tereta regulira se izvedbom međububnja
 • Kočiona instalacija dvovodna
 • Kočioni sistem HALDEX / WABCO
 • Parkirna kočnica mehanička
 • ABS sustav 
 • Najveća dopuštena masa prikolice 5.000 kg
 • Težina prikolice 1.400 kg
 • Nosivost prikolice 3.600 kg
 • Naplaci 6.00 - 17,5 
 • Gume 215/75R17,5
 • Maksimalna dopuštena brzina 70 km/h
 • Elektroinstalacija 24 V
 • sigurnosne mjere u skladu sa ECE normama
 • električna signalizacija prema EEC normama
 • šasija pjeskarena, obojana temeljnom i završnom bojom
 • blatobrani
 • bočna i stražnja zaštita od podlijetanja prema CEE normama
 • potporna noga s kotačićem
 • atest Centra za vozila RH

Dodatna oprema:

 • okretnica, za montažu na vučno vozilo

Tip JOP–100

Standardna oprema:

 • Šasija prikolice izrađena od sitnozrnatog mikrolegiranog čelika
 • Osovina BPW
 • Klizna ruda 
 • Vučno okno prema DIN 74054
 • Visina oslonca tereta regulira se izvedbom međububnja
 • Kočiona instalacija dvovodna
 • Kočioni sistem HALDEX / WABCO
 • Parkirna kočnica mehanička
 • ABS sustav 
 • Najveća dopuštena masa prikolice 10.000 kg
 • Težina prikolice 2.000 kg
 • Nosivost prikolice 8.000 kg
 • Naplaci 9.00 - 22,5
 • Gume 12R22,5
 • Maksimalna dopuštena brzina 70 km/h
 • Elektroinstalacija 24 V
 • sigurnosne mjere u skladu sa ECE normama
 • električna signalizacija prema EEC normama
 • šasija pjeskarena, obojana temeljnom i završnom bojom
 • blatobrani
 • bočna i stražnja zaštita od podlijetanja prema CEE normama
 • potporna noga s kotačićem
 • atest Centra za vozila RH

Dodatna oprema:

 • okretnica, za montažu na vučno vozilo

Isporučeni modeli