Hidraulika Kurelja
tel +385 49 587 900

Naziv projekta: Izgradnja fotonaponske elektrane Hidraulika Kurelja za potrebe proizvodnog pogona

10.2.2020.

Dana 05.12.2017 tvrtka Hidraulika Kurelja d.o.o. započela s provedbom projekta izgradnje fotonaponske elektrane Hidraulike kurelja za potrebe proizvodnog pogona. U okviru projekta je predviđena izgradnja fotonaponske elektrane Hidraulika Kurelja za vlastitu potrošnju snage 220,8 kW, koja se sastoji od 868 modula snage 305 W. Izgradnjom fotonaponske elektrane smanjiti će se potrošnja električne energije iz konvencionalnih izvora, tako što će se energija za potrebe proizvodnog pogona dobivati iz OIE.


Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Potrošnja energije iz konvencionalnih izvora godišnje iznosi 338.567 kWh. Ukupna proizvodnja fotonaponskie elektrane će iznositi 280952 kWh. Ušteda u energiji iznositi će 82,98 % te će smanjenje CO2 iznositi 65,97 t. Udio obnovljive energije u ukupnoj energetskoj bolanci tvrtke Hidraulika Kurelja d.o.o. će iznositi 82,98%.

Ukupna vrijednost projekta: 2.129.892,34 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 1.497.268,43 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 05.12.2017.-31.12.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Lidija Kurelja, lidija.kurelja@hidraulika-kurelja.hr, +385 49 587 900

Više informacija dostupno je i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr i na www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj