Hidraulika Kurelja
tel +385 49 587 900

Isporuka vozila za prijevoz pasa

25.3.2014.

Jučer je u prostorima Hidraulike Kurelja d.o.o. izvršena primopredaja i isporuka 25 specijalno uređenih vozila za prijevoz pasa. Ta vozila koriste se za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova.